Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

 

Nyereményjáték hirdetmény

Tisztelt Pénztártagjaink!

    (Értesítés nyereményjáték sorsolásról)

                 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi egyéni befizetések ösztönzése céljából 2020 évben ismételten sorsolásos nyereményjátékot hirdetett.

A sorsolás eredményét az alábbiakban tesszük közzé - a személyes adatok biztonsága és védelme érdekében - a tagsági számmal:

 

Nyeremények és nyertesek

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára az alábbi munkáltatói tagok által erre a célra felajánlott nyereményeket sorsolta ki: Egy – egy hosszú hétvégét 4 fő részére a felajánlást tevő cég alábbi üdülőjében 2021 tavaszán.

 • a BÁCSVÍZ Zrt. (Kecskemét) Tőserdei üdülőjében - 1003321
 • a Debreceni Vízmű Zrt. Mátraszentimrei üdülőjében - 1001689
 • a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dobogókői vendégházában - 1001317
 • a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Hévízen lévő üdülőjében - 912716
 • az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Lázbérci vendégházában - 912027

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény igénybe vétele lehetőségének részleteiről, illetve a felajánlást tevő céggel történő kapcsolat felvételről.

A nyereményjáték további részletes szabályai (Nyereményjáték Szabályzat) megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Igazgató Tanácsa nevében

Török László IT elnök

 

xxxxxxx

 

 

Tisztelt Pénztártagunk!

A koronavírus miatti rendkívüli intézkedések és ügyfélszolgálati rend!

 

Az Ön és munkatársaink biztonsága érdekében a személyes ügyfélszolgálatot teljes mértékben- harozatlan ideig – szüneteltetjük!

Tájékoztatási igényéhez minden esetben rendelkezésre áll telefonos( 0613510372; hétfő 9-17, kedd-csütörtök 9-15 óráig, péntek 9-13 óráig)  és levelezéses (e-mail: info@bizalompenztar.hu)  ügyfélszolgálatunk.

A pénztár részére küldendő hitelesített, eredeti dokumentumokat elsődlegesen postai úton juttassa el ügyintézőinknek. 

Szolgáltatási igényét lehetőleg bankszámlára kérje, mivel a postai kézbesítés összeghatára korlátos!  

Kérjük, kísérje figyelemmel folyamatos tájékoztatásunkat és rendszeresen frissülő aktuális számlaegyenlegét honlapunkon (weboldalunkon, www.bizalompenztar.hu) az egyéni ügyfélszolgálatnál. 

Köszönjük a rendkívüli időszakban pénztárunk felé megnyilvánuló szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket !                                                                                              

                                                                                                                                           

xxxxxxxxx

 

FIGYELEM!

2020. év végi portfólió választás lehetősége lezárult!

 

A választható portfóliót biztosító rendszer a tagok számára lehetőséget nyújt nagyobb kockázatvállalás mellett magasabb részvény-kötvény hányaddal rendelkező portfólióba történő befektetésre. A rendszer működésének lényege, hogy a Pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjainak egyéni számláján lévő összege a saját választása szerint, a szabályzat által meghatározott összetételű portfólió hozamából részesüljön.

Pénztárunk a tagok számára négy, az egyes kockázati szinteknek megfelelő elnevezésű, alternatív portfólió összetételt kínál:

 • Hagyományos Portfóliót
 • Kiegyensúlyozott Portfóliót
 • Dinamikus Portfóliót
 • Abszolút Hozamú Portfóliót (abban az esetben, ha erre a portfólióra összesen legalább 100 millió Ft befektetési igény jelentkezik)

Kérjük, hogy a „Hasznos, aktuális információk” menüpontban olvassa el az egyes portfóliók összetételét ismertető tájékoztatónkat. A Portfólió választás megnevezésű nyomtatvány értelemszerű kitöltésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása 2021. január 1-től melyik portfólióba kerüljön! Amennyiben nem szeretne változtatni, nincs teendője.

Amennyiben nem tudná, hogy az Ön megtakarítása jelenleg melyik portfólióban van, lekérdezheti és megtekintheti a pénztár honlapján az „Egyéni tagi ügyfélszolgálat” menüpontban. (www.bizalompenztar.hu) 

Legközelebb 2021 július 1-től nyílik meg a portfólió váltás lehetősége, melynek feltételeit előzetesen ismét meghirdetjük.

 

 

xxxxxxxx

 

Figyelem !

 Módosult a Tagi Kölcsön Szabályzat!

 

A Bizalom Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön szabályzatát  az Igazgatótanács az 2/2020.07.02. számú határozattal módosította. Belekerült egy új fejezet , kiegészült egy moratóriummal az alábbiak szerint:

"A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak által nyújtott tagi kölcsönökre is kiterjed a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. LVIII. törvény szerinti, 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium. A törvény rendelkezései alapján a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium automatikus, azt külön kérnie nem kell a pénztártagoknak. Amennyiben a pénztártag az eredeti feltételek szerint teljesíti a tartozás visszafizetését, ezt a Pénztár ráutaló magatartásként akként értékeli, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

2020. december 31-ig azon tagi kölcsönök esetében, ahol a pénztártag tagi kölcsön tartozása lejárt és nem fizette vissza maradéktalanul a tartozást, a Pénztár írásban tájékoztatja a tagot fizetési moratórium részleteiről. A tájékoztatás kiterjed a moratórium ideje alatt felszámított kamat összegére és ezen kamat törlesztési futam idejére. A felszámított kamat százalékos mértéke megegyezik a kölcsön szerződésben foglalt kamat százalékos mértékével. Amennyiben a kamat összege 10 ezer Ft felett van, az összeget tizenkét hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege nem éri el a 10 ezer Ft-ot, de meghaladja a 4 ezer Ft-ot, az összeget hat hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege 4 ezer Ft alatt van, az összeget 2 hónapon keresztül lehet visszafizetni. A pénztártag választhatja a kamatösszeg egyösszegű megfizetését. A pénztártagnak küldött tájékoztatást figyelemfelhívás tartalmaz arra vonatozóan, hogy amennyiben a pénztártag határidőben nem fizeti vissza tagi kölcsön tartozását, úgy azt a Pénztár levonja az egyéni számlájáról.

Az MNB álláspontja szerint a kamattartozásra a moratórium lejáratát követően kamat nem számítható fel, amennyiben azt a pénztártag havonta, részletekben megfizeti. Amennyiben azonban a pénztártag a moratórium lejáratát követően esedékessé tett felhalmozódott kamatrészletet nem fizeti meg határidőben, úgy arra már számítható késedelmi kamat."

A teljes dokumentumot megtalálja a szabályzatok, jogszabályok címszó (főoldal, baloldali fül) alatt.

 

Török László

 IT elnök

 

xxxxxxx

 

 

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján!

 

Miért érdemes továbbra is önkéntes pénztárban takarékoskodni, illetve a BIZALOM Önkéntes nyugdíjpénztárban tartani nyugdíj-megtakarításait?  Mert: 

 • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja a hozamon túlmenően az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2020-ban változatlanul 150.000.-Ft)
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a, a 150 ezer forintot meghaladó befizetések 99%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.

 • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).
 • amennyiben közvetlenül a béréből kéri levonni és átutalni a tagdíját, kérjük rendelkezzen erről a munkáltatója felé, aki ezt intézi Ön helyett

Tagdíj: 2011. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft .

2019. július 1-től a pénztártagok számára kedvező változásként és a tagdíjbefizetések ösztönzése érdekében új sávot vezetett be a pénztár. Ezen időponttól kezdődően a tagdíj megosztási arányok a következők:

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

Hogyan válasszunk portfoliót? Jellemzően, akinek még legalább 15 éve van hátra nyugdíjig - és nagyobb a kockázati hajlandósága - érdemesebb inkább a dinamikus, várhatóan magasabb hozamot termelő, de valamivel nagyobb szórású, és így kockázatosabb portfóliót választania. Ezzel szemben, akinek már csak jellemzően 5-10 éve van nyugdíjig, annak a kiegyensúlyozott-, míg akinek kevesebb mint 5 éve van hátra, annak javasolt a hagyományos portfólió választása. Természetesen erről kizárólag Ön dönt, a pénztár a döntését tudomásul véve a választott portfólióba sorolja a megtakarítását. 

Pénztárunk telefonon (tel.: 061-351-0372) és személyesen – hétfő 8 - 18, kedd- csütörtök: 8 –  16, és pénteki   munkanapokon 8 – 14 óra között - készséggel segít az ügyintézésben, a lehetőségek közötti választásban, vagy az   optimális döntés meghozatalában. Egyéb kérdésekben, hasznos információk tekintetében látogassa rendszeresen pénztárunk honlapját: www.bizalompenztar.hu címen.

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár elérhetőségei:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Ügyfélszolgálat(nyitvatartási idő): hétfő 8-18 óra, kedd - csütörtök   8-16 óra közöt, péntek szünnap 
Fax: + 36 1 351 4843 
Tel./üzenetrögzítő:  + 36 1 351 0372
Honlap (weboldal) címe: www.bizalompenztar.hu
Mail: info@bizalompenztar.hu
Facebook: Bizalom Nyugdíjpénztár