Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

2019.06.01. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 2018. éves beszámoló 

2020.10.01. A küldöttközgyűlés által elfogadott -módosított Alapszabály és a 2019. éves beszámoló

2021.06.10. A küldöttközgyűlés által elfogadott-módosított Alapszabály és a 2020. éves beszámoló

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítjük, hogy a BIZALOM Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlését 2022. május 9-én (hétfő) 10 órára hívjuk össze.

A Küldöttközgyűlés helye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b

Tervezett napirend:

 1. A 2021. évi pénztári beszámoló elfogadása
  1. Igazgatótanács beszámolójának elfogadása
  2. Az Ellenőrző Bizottság előző küldöttközgyűlés óta végzett ellenőrzéseiről jelentésének elfogadása
  3. Az Ellenőrző Bizottság javaslata az éves pénztári beszámoló elfogadására
  4. Könyvvizsgáló jelentése
  5. Vagyonkezelői tájékoztatók meghallgatása
 2. Az alapszabály módosítása     
 3. Az IT-EB tiszteletdíjának megállapítása
 4. A pénztár 2023-25 évi pénzügyi tervének elfogadása   
 5. MNB határozatok ismertetése 
 6. Tisztségviselők megválasztása az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjának
 7. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság elnökének választása
 8. Egyebek

     Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlést 2022. május 9-én 10.20-kor, ugyanezen helyre, azonos napirenddel hívjuk össze, amely a         megjelentek számától függetlenül határozatképes.

     A küldöttközgyűlés írásos anyagai megtekinthetők a küldötteknél, a pénztár munkahelyi ügyintézőinél és a pénztár székhelyén munkaidőben.

 

     Az Igazgató Tanács nevében tisztelettel:

 

Török László s.k.

IT elnök

 

Tisztelt Pénztártag!

 

Ezennel Tisztelettel meghívjuk a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. évi küldöttválasztó részközgyűlésére, amelyek április 12-14 között kerülnek lebonyolításra. A küldöttválasztás munkáltatói és területi elv (lakcím) alapján történik, mellyel kapcsolatban az egyes választási körzetekről (irányítószám alapján), a választás időpontjáról, helyszínéről, valamint a pénztártag csoportok képviseletét ellátó küldöttekről, pótküldöttekről itt (hasznos, aktuális információk - Irányítószám szerinti körzet besorolás ) tájékozódhat.

Részvételére feltétlenül számítunk!

 

A Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa

                                                                                     

FIGYELEM!

A 2022 évi i negyedévi portfólió választás 

ELMARAD! 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy a Küldöttközgyűlés által január hónapban módosított Választható Portfóliós Szabályzat MNB engedélyezése még nem történt meg, így az első alkalommal 2022. I. negyedévi portfólióváltás ennek következtében elmarad. 

A következő portfólió váltás lehetősége legközelebb 2022.07.01-től nyílik meg 2022. júniusban! 

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az abszolút hozamú portfólió ismét nem került elindításra, így az erre az esetre másodikként megjelölt portfólióba kerültek átvezetésre a számlaegyenlegek.

Kérjük, hogy döntése előtt a „Hasznos, aktuális információk” menüpontban figyelmesen olvassa el az egyes portfóliók összetételét ismertető tájékoztatónkat.

 

Amennyiben nem tudná, hogy az Ön megtakarítása jelenleg melyik portfólióban van, lekérdezheti és megtekintheti a pénztár honlapján az „Egyéni tagi ügyfélszolgálat” menüpontban. (www.bizalompenztar.hu) 

Köszönjük, hogy figyelemmel kíséri értesítéseinket!

Bizalom Nyugdíjpénztár 

Igazgatótanácsa

 

       

   Nyereményjáték sorsolás hirdetmény

         

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi befizetések és adó optimalizálás ösztönzése céljából 2021 évben ismételten sorsolásos nyereményjátékot hirdetett. A sorsolás megtörtént, a szerencsés nyertesek az alábbi pénztártagok ( tagi azonosítóval szerepeltetve):

 • a BÁCSVÍZ Zrt. (Kecskemét) Tőserdei üdülőjében - 119461
 • a Debreceni Vízmű Zrt. Mátraszentimrei üdülőjében - 1001608
 • a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dobogókői vendégházában - 914408
 • a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Hévízen lévő üdülőjében - 914311
 • az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Lázbérci vendégházában - 46894

Nyeremény

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára 5 db a munkáltatói tagok által erre a célra felajánlott nyereményeket sorsol ki: Egy – egy hosszú hétvégét (4 fő részére, 3 éjszakára) a felajánlást tevő cégek üdülőjében 2022 tavaszán, egyeztetett időpontban.

A sorsolásról készült jegyzőkönyv megtekinthető munkaidőben a pénztár székhelyén. A nyerteseket postai úton is értesítjük.

A játékkal kapcsolatos további részletes szabályokat a Nyereményjáték Szabályzat tartalmazza, amely megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa

 

 

xxxxx

 

 

Tisztelt Pénztártagunk!

A koronavírus miatti rendkívüli intézkedéseket

MEGSZÜNTETTÜK!

 

Személyes ügyintézés kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján lehetséges!

Tájékoztatási igényéhez minden esetben rendelkezésre áll telefonos ( Tel.: 06-13510372; hétfő 9-18, kedd-csütörtök 9-16 óráig, péntek 9-14 óráig)  és levelezéses (e-mail: info@bizalompenztar.hu)  ügyfélszolgálatunk, ahol tájékoztatást kaphat szolgáltatási igényeivel kapcsolatos teendőkről. 

A pénztár részére küldendő hitelesített, eredeti dokumentumokat kérjük minden esetben postai úton (is) juttassa el ügyintézőinknek. 

Szolgáltatási igényével kapcsolatos kifizetést lehetőleg bankszámlára kérje, mivel a postai kézbesítés összeghatára korlátos!  

 

Köszönjük a rendkívüli időszakban pénztárunk felé megnyilvánuló szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket !               

BizalomNyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa             

 

xxxxx

 

 

BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 

 

Miért érdemes továbbra is önkéntes pénztárban takarékoskodni, illetve a BIZALOM Önkéntes nyugdíjpénztárban tartani nyugdíj-megtakarításait?  

Mert: 

 • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja a hozamon túlmenően az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2022-ben változatlanul 150.000.-Ft)
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a, a 150 ezer forintot meghaladó befizetések 99%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.

 • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).
 • amennyiben közvetlenül a béréből kéri levonni és átutalni a tagdíját, kérjük rendelkezzen erről a munkáltatója felé, aki ezt intézi Ön helyett

Tagdíj: 2022. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft-ról 6.000,- Ft/hó összegre módosul.

2019. július 1-től a pénztártagok számára kedvező változásként és a tagdíjbefizetések ösztönzése érdekében új sávot vezetett be a pénztár. Ezen időponttól kezdődően a tagdíj megosztási arányok a következők:

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

Hogyan válasszunk portfoliót? Jellemzően, akinek még legalább 15 éve van hátra nyugdíjig - és nagyobb a kockázati hajlandósága - érdemesebb inkább a dinamikus, várhatóan magasabb hozamot termelő, de valamivel nagyobb szórású, és így kockázatosabb portfóliót választania. Ezzel szemben, akinek már csak jellemzően 5-10 éve van nyugdíjig, annak a kiegyensúlyozott-, míg akinek kevesebb mint 5 éve van hátra, annak javasolt a hagyományos portfólió választása. Természetesen erről kizárólag Ön dönt, a pénztár a döntését tudomásul véve a választott portfólióba sorolja a megtakarítását. 

Pénztárunk telefonon (tel.: 061-351-0372) készséggel segít az ügyintézésben, a lehetőségek közötti választásban, vagy az   optimális döntés meghozatalában.

Egyéb kérdésekben, hasznos információk tekintetében látogassa rendszeresen pénztárunk honlapját: www.bizalompenztar.hu címen.

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár elérhetőségei:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Ügyfélszolgálat(nyitvatartási idő): hétfő 8-18 óra, kedd - csütörtök   8-16 óra közöt, péntek szünnap 
Személyes ügyintézés: A pénztár székhelyén, előzetes telefon bejelentkezés alapján
Tel./üzenetrögzítő:  + 36 1 351 0372
Honlap (weboldal) címe: www.bizalompenztar.hu
Mail: info@bizalompenztar.hu
Facebook: Bizalom Nyugdíjpénztár