Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

Nyereményjáték hirdetmény

Tisztelt Pénztártagjaink!

                               

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi egyéni befizetések ösztönzése céljából 2020 évben ismételten sorsolásos nyereményjátékot hirdet.

A Játékban részt vehet minden pénztártag, aki 2020. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkezik, (és befizetése 12.31-ig beérkezett) a 2020-as év folyamán legalább 150 000.-Ft egyéni tagdíjat fizetett. 2020. évtől bármilyen módon fizetett tagdíj (akár a  munkáltató általi tagdíj hozzájárulás  is) beleszámít a 150.000,- Ft-ba.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a sorsolás lebonyolításában közvetlenül részvevő IT-EB elnök, a Pénztár munkavállalói, valamint e személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

A Játék az adott évben egyszeri. A Játékra nem kell jelentkezni, annak automatikusan résztvevője mindenki, aki eleget tesz a fenti feltételeknek.

A nyertesek azonosításához, igénybe vehetőségéhez szükséges pontos név és lakcím a Pénztár aktuális nyilvántartása szerint kerül megállapításra.

 

Nyeremény

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára az alábbi munkáltatói tagok által erre a célra felajánlott nyereményeket sorsolja ki: Egy – egy hosszú hétvégét 4 fő részére a felajánlást tevő cég alábbi üdülőjében 2021 tavaszán.

 

 • a BÁCSVÍZ Zrt. (Kecskemét) Tőserdei üdülőjében
 • a Debreceni Vízmű Zrt. Mátraszentimrei üdülőjében
 • a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dobogókői vendégházában
 • a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Hévízen lévő üdülőjében
 • az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Lázbérci vendégházában

 

A nyeremények 2021. január 15-20 között kerülnek sorsolásra. A sorsolás előtt a tagi nyilvántartásból kigyűjtésre kerülnek a feltételeknek megfelelő pénztártagok adatai. 

A sorsolást három tagú bizottság végzi, amelynek tagjai a Pénztár IT elnöke, a pénztár EB elnöke és egy pénztári ügyintéző.

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény igénybe vétele lehetőségének részleteiről.

A játékkal kapcsolatos további részletes szabályokat a Nyereményjáték Szabályzat tartalmazza, amely megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Igazgató Tanácsa nevében

Török László IT elnök

 

xxxxxxx

 

 

Figyelem !

 Módosult a Tagi Kölcsön Szabályzat!

 

A Bizalom Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön szabályzatát  az Igazgatótanács az 2/2020.07.02. számú határozattal módosította. Belekerült egy új fejezet , kiegészült egy moratóriummal az alábbiak szerint:

"A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak által nyújtott tagi kölcsönökre is kiterjed a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. LVIII. törvény szerinti, 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium. A törvény rendelkezései alapján a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium automatikus, azt külön kérnie nem kell a pénztártagoknak. Amennyiben a pénztártag az eredeti feltételek szerint teljesíti a tartozás visszafizetését, ezt a Pénztár ráutaló magatartásként akként értékeli, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

2020. december 31-ig azon tagi kölcsönök esetében, ahol a pénztártag tagi kölcsön tartozása lejárt és nem fizette vissza maradéktalanul a tartozást, a Pénztár írásban tájékoztatja a tagot fizetési moratórium részleteiről. A tájékoztatás kiterjed a moratórium ideje alatt felszámított kamat összegére és ezen kamat törlesztési futam idejére. A felszámított kamat százalékos mértéke megegyezik a kölcsön szerződésben foglalt kamat százalékos mértékével. Amennyiben a kamat összege 10 ezer Ft felett van, az összeget tizenkét hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege nem éri el a 10 ezer Ft-ot, de meghaladja a 4 ezer Ft-ot, az összeget hat hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege 4 ezer Ft alatt van, az összeget 2 hónapon keresztül lehet visszafizetni. A pénztártag választhatja a kamatösszeg egyösszegű megfizetését. A pénztártagnak küldött tájékoztatást figyelemfelhívás tartalmaz arra vonatozóan, hogy amennyiben a pénztártag határidőben nem fizeti vissza tagi kölcsön tartozását, úgy azt a Pénztár levonja az egyéni számlájáról.

Az MNB álláspontja szerint a kamattartozásra a moratórium lejáratát követően kamat nem számítható fel, amennyiben azt a pénztártag havonta, részletekben megfizeti. Amennyiben azonban a pénztártag a moratórium lejáratát követően esedékessé tett felhalmozódott kamatrészletet nem fizeti meg határidőben, úgy arra már számítható késedelmi kamat."

A teljes dokumentumot megtalálja a szabályzatok, jogszabályok címszó (főoldal, baloldali fül) alatt.

 

                                                                                                                                                                Török László

                                                                                                                                                                   IT elnök

 

xxxxxxx

 

 

Tájékoztatás 

Tisztelt Pénztártagunk!

Feloldottuk a koronavírus miatti rendkívüli intézkedéseket,

visszaállítottuk a korábbi működési és ügyfélszlgálati rendet!

 

Kérjük, hogy az Ön és munkatársaink biztonsága érdekében a személyes ügyfélszolgálatot, csak rendkívül indokolt esetben vegye igénybe! Tájékoztatási igényéhez minden esetben rendelkezésre áll telefonos és levelezéses(email) ügyfélszolgálatunk. A pénztár részére küldendő dokumentumokat elsődlegesen postai úton juttassa el ügyintézőinknek. Amennyiben még is szükséges személyes ügyintézése, kérjük előzetesen kérjen időpontot ügyintézőnktől. Minden esetben tartsa be a szükséges óvintézkedéseket (maszk viselete kötelező)! Szolgáltatás igénylésnél elsődlegesen bankszámlára kérje pénzét, mivel a postai kézbesítés összeghatára korlátos!  

Kérjük, kísérje figyelemmel folyamatos tájékoztatásunkat és rendszeresen frissülő aktuális számlaegyenlegét honlapunkon (weboldalunkon) az egyéni ügyfélszolgálatnál. 

Köszönjük a rendkívüli időszakban pénztárunk felé megnyilvánuló szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket !

 

                                                                                                         Török László

                                                                                                                                                        Igazgatótanács elnök

                                                      

                                                                                     

xxxxxxxxx

 

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján!

 

Miért érdemes továbbra is önkéntes pénztárban takarékoskodni, illetve a BIZALOM Önkéntes nyugdíjpénztárban tartani nyugdíj-megtakarításait?  Mert: 

 • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja a hozamon túlmenően az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2020-ban változatlanul 150.000.-Ft)
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a, a 150 ezer forintot meghaladó befizetések 99%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.

 • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).
 • amennyiben közvetlenül a béréből kéri levonni és átutalni a tagdíját, kérjük rendelkezzen erről a munkáltatója felé, aki ezt intézi Ön helyett

Tagdíj: 2011. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft .

2019. július 1-től a pénztártagok számára kedvező változásként és a tagdíjbefizetések ösztönzése érdekében új sávot vezetett be a pénztár. Ezen időponttól kezdődően a tagdíj megosztási arányok a következők:

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

Hogyan válasszunk portfoliót? Jellemzően, akinek még legalább 15 éve van hátra nyugdíjig - és nagyobb a kockázati hajlandósága - érdemesebb inkább a dinamikus, várhatóan magasabb hozamot termelő, de valamivel nagyobb szórású, és így kockázatosabb portfóliót választania. Ezzel szemben, akinek már csak jellemzően 5-10 éve van nyugdíjig, annak a kiegyensúlyozott-, míg akinek kevesebb mint 5 éve van hátra, annak javasolt a hagyományos portfólió választása. Természetesen erről kizárólag Ön dönt, a pénztár a döntését tudomásul véve a választott portfólióba sorolja a megtakarítását. 

Pénztárunk telefonon (tel.: 061-351-0372) és személyesen – hétfő 8 - 18, kedd- csütörtök: 8 –  16, és pénteki         munkanapokon 8 – 14 óra között - készséggel segít az ügyintézésben, a lehetőségek közötti választásban, vagy az   optimális döntés meghozatalában. Egyéb kérdésekben, hasznos információk tekintetében látogassa rendszeresen pénztárunk honlapját: www.bizalompenztar.hu címen.

 

                                                                          

xxxxxxxx

 

Tisztelt pénztártagjaink figyelmébe!

 

                                                                                                     Tagi azonosítás

 

2019. június 26-án módosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

 

Ennek alapján az adategyeztetésre korábban megszabott 2019. június 26-i végső dátumot terjeszti ki  2019. október 31-i határidőre, ezzel meghosszabbítva a rendelkezésre álló időt az elvégzendő feladatokra.

79. § (1) A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljes körűen rendelkezésére

 

Nem csak a bankoknak, hanem az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztáraknak is át kell világítaniuk az összes ügyfelüket.

Természetes személy esetén az ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak Pénztár általi rögzítését jelenti:

 • családi és utónév
 • születési családi és utónév,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • állampolgárság,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely
 • azonosító okmány száma, típusa.

Az ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzése kizárólag a következő okmányok valamelyikének bemutatása alapján történhet:

 • Magyar állampolgár természetes személy esetén személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány is); személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; új típusú kártyás gépjármű vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;
 • Külföldi állampolgár természetes személy esetén úti okmány; személyi igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít; tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

 Az azonosítás során nyilatkozni kell

 • a pénztári számla tényleges tulajdonosának személyéről és a
 • kiemelt közszereplői státusról is.

A bemutatott okiratokról a Pénztár a jogszabály felhatalmazása alapján másolatot készít.  

 

                                                                                                                                                               Török László

                                                                                                                                                                    IT elnök

 

         *********         

        

„GDPR”

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat és Partnereinket, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet ( Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;a továbbiakban „GDPR), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A BIZALOM Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b., cégjegyzékszám: 11. Pk. 60786/94) mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a hozzájárulást adó személyek, mint érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, és minden lehetséges intézkedést megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A Nyugdíjpénztár adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása megadásakor Ön által megismert és elfogadott Adatkezelési tájékoztató szabályai továbbra is érvényesek (kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja), azonban a GDPR új rendelkezéseire tekintettel néhány rendelkezést pontosítanunk kellett, többek között az Önt megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

Tisztelt Pénztártagjainknak semmi teendője nincs ezzel kapcsolatban, azonban ha további információkra lenne szüksége, az adatkezelési tájékoztatónkat a ”Szabályzatok, jogszabályok” menüpont alatt olvashatja.

 

 

***************

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár elérhetőségei:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Ügyfélszolgálat(nyitvatartási idő): hétfő 8-18 óra, kedd - csütörtök   8-16 óra közöt, péntek 8-14 óráig 
Fax: + 36 1 351 4843 
Tel./üzenetrögzítő:  + 36 1 351 0372
Honlap (weboldal) címe: www.bizalompenztar.hu
Mail: info@bizalompenztar.hu
Facebook: Bizalom Nyugdíjpénztár