Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár honlapján!

 

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

                               

Nyereményjáték eredményhidetés

 

A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi egyéni befizetések ösztönzése céljából nyereményjátékot hirdetett.

A Játékban részt vehetett minden pénztártag, aki 2018. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkezett, és a 2018-as év folyamán legalább 120 000.-Ft egyéni tagdíjat fizetett. (A munkáltatók által átvállalt tagdíj, az un. munkáltatói hozzájárulás összege nem számít bele a 120.000,- Ft-ba.)

A Játékban nem vehettek részt az alábbi személyek:

  • a sorsolás lebonyolításában közvetlenül részvevő IT elnök, a Pénztár munkavállalói, valamint e személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges pontos név és lakcím a Pénztár aktuális nyilvántartása szerint került megállapításra. A feltételeknek 568 fő felelt meg.

 

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára kisorsolt 3 db tabletet és hozzá tartozó tokot.

 

A nyeremények kisorsolására 2019. január 16-án sor került.

 

A nyertesek adatai:

 

Tagsági okiratszám

Név

Ir.szám

 

Helyiség

460828

Varga János

8761

Pacsa

1002109

Csankóné Dénes Éva

2600

Vác

912680

Gál Viktor

3390

Füzesabony

 

A nyeremény 1-1 db tablet és tablet tok az alábbi paraméterekkel:

 

Lenovo Tab 10 (TB-X103F) ZA1U0074BG 10.1" 16GB Tablet, fekete (Andorid)

     

Gigapack Trifold álló bőr tablet tok Lenovo Tab 3 (10’) készülékhez, fekete

 

   

 

 

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Pénztár a nyertes értesítését a nyertes e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Pénztár kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyereménytárgyakat a Pénztár postai úton kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek a Pénztár székhelyén.

Ha a Pénztár nem tudja a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyeremény sorsáról a Pénztár igazgatótanácsa dönt.

Amennyiben a nyeremény átvétele meghiúsul 2019. március 1-ig, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Pénztárt semmilyen felelősség nem terheli.

Gratulálunk a Nyerteseknek!

Budapest, 2019. január 16.

Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár

 

*********                                                                    

              

„GDPR”

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat és Partnereinket, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet ( Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;a továbbiakban „GDPR), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A BIZALOM Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b., cégjegyzékszám: 11. Pk. 60786/94) mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a hozzájárulást adó személyek, mint érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, és minden lehetséges intézkedést megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A Nyugdíjpénztár adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása megadásakor Ön által megismert és elfogadott Adatkezelési tájékoztató szabályai továbbra is érvényesek (kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja), azonban a GDPR új rendelkezéseire tekintettel néhány rendelkezést pontosítanunk kellett, többek között az Önt megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

Tisztelt Pénztártagjainknak semmi teendője nincs ezzel kapcsolatban, azonban ha további információkra lenne szüksége, az adatkezelési tájékoztatónkat a ”Szabályzatok, jogszabályok” menüpont alatt olvashatja.

 

*****************

 

A 2017. évi évi, valamint a 10 és 15 éves hozamokra vonatkozó adatainkról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

 

Portfólió megnevezése Bruttó hozamráta 2017 (%) Nettó hozamráta 2017 (%) Referencia hozamráta 2017 (%)
Hagyományos 7,35 6,95 6,78
Kiegyensúlyozott 8,47 8,06 8,51
Dinamikus 8,64 8,22 9,98
       
       
       
Portfólió megnevezése Átlagos 10 éves bruttó hozamráta (%) Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)
Hagyományos 7,04 6,69 5,79
Kiegyensúlyozott 8,48 8,05 7,49
Dinamikus 8,91 8,29 7,55
       
       
       
Portfólió megnevezése Átlagos 15 éves bruttó hozamráta (%) Átlagos 15 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 15 éves referencia hozamráta (%)
Hagyományos 7,88 7,48 7,07
Kiegyensúlyozott 8,85 8,39 8,21
Dinamikus 9,14 8,55 8,26

 

Mint látható, pénztárunk hosszú idő óta, tartósan kiemelkedő hozamokat biztosít tagjai számára. Hajrá Bizalom!

(A múltbeli jó eredmények nem jelentenk garanciát a jövőbeli eredményekre nézve!)

 

***************

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár alapadatok:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Típusa: Ágazati alapon szerveződő országos nyugdíjpénztár
Alakuló közgyűlés időpontja: 1994. május 16.
Bírósági nyilvántartás száma: 11. Pk. 60786/94
Tevékenységi engedély száma: E/19/6/94
Adószám:  18061457-1-42
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200964-20221713
Vagyonkezelők: 

HOLD Alapkezelő Zrt.

ERSTE Alapkezelő Zrt.

AMUNDI Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Igazgató Tanács elnöke: Török László
Tagjai:

Bereczné Eszterhai Valéria

Drobni Csilla

Fehér Ibolya

Páble Péter

Pásztor László

Szabó János

Ellenőrző Bizottság elnöke: Nagy János
Tagjai:

Antal Tamás

Lukács Judit

Péczkáné Szebenyi Krisztina

Szlyukáné Mülek Zsuzsanna

Könyvvizsgáló: dr. Baracz Gabriella
Ügyvezető: Kabai Tibor
Tel./Fax: + 36 1 351 4843
Tel.:  + 36 1 351 0372
Honlap: www.bizalompenztar.hu
mail: info@bizalompenztar.hu

               

Központi adminisztráció nyitvatartási idő:

hétfő                     8-18 óra között

kedd - csütörtök   8-16 óra között

péntek                  8-14 óra között