Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

Pénztárunkról

 

A pénztárat 1994-ben vízügyi ágazati nyugdíjpénztárként hozták létre az alapítók.

Működése kezdetben kizárólag a vízügyi ágazatban dolgozókra korlátozódott, jelenleg országos hatáskörű, nyílt pénztárként működik. Legfőbb szerveződési elvként tagjait továbbra is  döntő hányadban a víz-, csatorna szolgáltatás, közműépítés tevékenységi körből toborozza.

A pénztár szerveződése, működése hagyományosan a demokratikus képviseleti elvekre épül.
Az alulról történő szerveződésből eredően a tagoknak közvetlen lehetőségük van befolyásolni a döntések meghozatalát, a vezetők kiválasztását.

A pénztár legfőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés. Az egyéni tagok és a munkahelyi, területi szerveződésű küldöttválasztó gyűléseken megválasztott küldöttek a tagság képviseletében hozzák meg a határozatokat.

A pénztár képviseletére, irányítására és ellenőrzésére a küldöttközgyűlés a tagok közül választ Igazgatótanácsot és Ellenőrző bizottságot. A 7-5 fős testületek tagjai maguk is elkötelezett  pénztártagok, így maximálisan biztosítható a tagok érdekképviselete.

A pénztár a jelentősebb taglétszámot foglalkoztató munkáltatói tagokkal szerződést köt a tagdíjak egy részének átvállalásáról. Jelenleg mintegy140 munkáltatóval van szerződés a rendszeres hozzájárulásról, a fizetés feltételeiről.


Pénztárunk jól működő munkahelyi ügyintézői rendszert alakított ki, ezen keresztül jutnak el a tájékoztatók, igazolások a tagokhoz, és az ügyintéző továbbítja a pénztár felé a tagi igényeket és kérdéseket.


Fentieken túlmenően a pénztár honlapján elérhető az egyéni tagok számára az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, lekérdezési lehetőségekkel, az ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumokkal.

Pénztárunk saját maga végzi a tagnyilvántartási és elszámolási feladatait, egy erre a célra kifejlesztett integrált rendszerrel, amely lehetővé teszi a bevallás alapú tagdíjfeldolgozást, szolgáltatás elszámolást, befektetések nyilvántartását,feldolgozását, a főkönyvi nyilvántartást, elektronikus banki ügyintézést és a járadék kalkulációt.

A pénztár és a tagok vagyonát jelenleg három vagyonkezelő - HOLD Alapkezelő Zrt.,  ERSTE Alapkezelő Zrt., valamint az AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt. - fekteti be és kezeli. A portfóliók összetételét pénztárunk - a vagyonkezelők javaslatait figyelembe véve- a befektetési politikájában határozza meg.


Befektetési politikánk alapvetően rugalmasan konzervatív, elsődleges a kis kockázat, kiszámítható biztonság elve. A nagyobb kockázat vállalása mellett a nagyobb hozam lehetőségére igényt tartó tagjaink részére létrehoztuk a választható portfoliós rendszerünket, amely tovább bővíti a befektetési lehetőségeket.

A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár stabil, megbízható partner, amit a 25 éves működés is bizonyít. Tevékenységünk, szolgáltatásaink méltán megelégedésére szolgálnak mind a jelenlegi több, mint 8.000 fő pénztártagnak, mind annak a közel 15.000 főnek, aki tagként megfordult pénztárunkban.

Legyen tagunk, legyen partnerünk, építsük, erősítsük tovább együtt a pénztár tagjainak biztonságát!